หลักสูตรอบรมความปลอดภัย ตามมาตรา 16 มีกี่หลักสูตร

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย ตามมาตรา 16 มีกี่หลักสูตร post thumbnail image

การทำงาน มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ หากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และความเข้าใจ รวมถึงประมาท ไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีความชำนาญมากแค่ไหนแต่ถ้าประมาท ก็อาจนำมาซึ่งความสูญเสีย ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น พรบ. ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 มีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันเหตุอันตรายและสงวนรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคล โดยในมาตรา 16 ได้กำหนดไว้ว่า

“ให้นายจ้าง จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการอบรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกิดความปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนเครื่องจักร หรือเครื่องมือในการทำงาน อาจทำให้ลูกจ้างมีอันตรายถึงชีวิต รวมถึงร่างกายและจิตใจ ให้นายจ้างจัดอบรมความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่มงาน”

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรา 16 มีทั้งหมด 4 หลักสูตรได้แก่

1.หลักสูตรสำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนอุปกรณ์ในการทำงาน 3 ชั่วโมง

2.หลักสูตรสำหรับลูกจ้างบริหาร 12 ชั่วโมง

3.หลักสูตรลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ 6 ชั่วโมง

4.หลักสูตรลูกจ้างระดับหัวหน้างาน 12 ชั่วโมง

คุณสมบัติของวิทยากรผู้ฝึกอบรม

หลักสูตรลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่และหลักสูตรสำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนอุปกรณ์ในการทำงาน

  • มีความรู้และมีประสบการณ์ในหัวข้อบรรยาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี  ด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงในการพัฒนาองค์ความรู้หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัย ไม่น้อยว่า 1 ปี

หลักสูตรลูกจ้างระดับหัวหน้างานและหลักสูตรสำหรับลูกจ้างบริหาร

  • เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จบป. ตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า สอนวิชาด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยของกรัมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ปี

อบรมความปลอดภัยในการทำงานนั้น ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ไม่ใช่แค่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายแต่เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้และความเข้าใจในการทำ ตระหนักถึงความปลอดภัย เรียนรู้แนวทางการป้องกัน ไม่ประมาททุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน หากพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงการทำงานอย่างปลอดภัย ก็ลดโอกาสการสูญเสียขึ้นได้

Related Post

ข้อดีของการใช้คลีนซิ่งมิลค์ หรือคลีนซี่งน้ำนมข้อดีของการใช้คลีนซิ่งมิลค์ หรือคลีนซี่งน้ำนม

สาวๆ ที่รักการแต่งหน้า ที่ใช้รองพื้น หรือBB ครีมซองต้องอ่านบทความนี้เลย เพราะบทความนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อดีของการใช้คลีนซิ่งมิลค์ หรือคลีนซี่งน้ำนมกัน ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าการใช้รองพื้น หรือBB ครีมซองเซเว่นถูกและดีไม่สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่า เพราะการใช้รองพื้น หรือBB ครีมซองนั้นเปรียบเสมือนสารเคลือบผิว ที่เคลือบหรือฉาบลงบนผิวแบบหนาๆ ดังนั้น หากล้างสารเคลือบผิว ที่เคลือบหรือฉาบลงบนผิวแบบหนาๆ เหล่านี้ออกไม่หมด สารเคลือบผิว ที่เคลือบหรือฉาบลงบนผิวแบบหนาๆ เหล่านี้จะไปอุดตันลงในผิวจนก่อเกิดเป็นสิวแน่นอน รวมข้อดีของการใช้คลีนซิ่งมิลค์ หรือคลีนซี่งน้ำนม ข้อดีของการใช้คลีนซิ่งมิลค์ หรือคลีนซี่งน้ำนม คือ คลีนซิ่งมิลค์ มีส่วนผสมของน้ำมัน สามารถชะล้างสิ่งสกปรกและตกค้างได้ดีกว่าน้ำ ข้อดีของการใช้คลีนซิ่งมิลค์

เทคนิคการเลือกสร้างบ้านด้วยตัวเอจากบริษัทรับสร้างเทคนิคการเลือกสร้างบ้านด้วยตัวเอจากบริษัทรับสร้าง

ในการสร้างบ้านนั้นแน่นอนว่าเรานั้นมีทางเลือกที่หลากหลายในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบริการรับสร้างบ้าน หรือ ผู้รับเหมา ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วยเช่นกัน แต่สำหรับคนที่จะเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านมาตั้งแต่ต้นนั้นเราได้นำเสนอ และ วิธีการสำหรับสร้างบ้านมาไว้ให้ทุกคนแล้วนะว่าจะมีวิธีการในเรื่องอะไรบ้าง  เลือกบริษัทรับสร้างบ้าน  อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของบริษัทรับสร้างบ้านแน่นอนว่ามีหลากหลายบริษัทให้เรานั้นเลือกใช้งาน ดังนั้นในการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านนั้นมีหลากหลายวิธีการเลือกโดยเรานั้นควรเลือกบริษัทรับสร้างบ้านดังนี้  – มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน  – มีการออกเอกสารให้ชัดเจน ตั้งแต่ในเรื่องของ ใบเสนอราคา ไปจนถึง เอกสารสัญญา เอกสาร BOQ  เพื่อให้เรามั่นใจในการก่อสร้าง  – มีการรับประกันในตัวงาน คุณภาพของงานหลังจากที่งานเสร็จ หากพบปัญหา หรือ ความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขได้ทันที  เลือกวัสดุและแบบบ้าน  หลังจากที่เรารู้แล้วว่าในเรื่องของ การเลือกบริษัทสร้างบ้านแล้วในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของ “การเลือกวัสดุและแบบบ้าน”

บ้านแฝดชั้นเดียว บางละมุง

แนะนำไม้เลื้อยช่วยบังแดดให้บ้านของคุณแนะนำไม้เลื้อยช่วยบังแดดให้บ้านของคุณ

ครอบครัวใหญ่ๆ อยากจะอยู่ด้วยกันแต่บ้านหลังเดียวก็อาจจะอึดอัดจนเกินไป ลองเป็นบ้านแฝดชั้นเดียว ก็คงจะช่วยได้ ใครที่อยู่แถวบางละมุงแล้วอยากจะได้บ้านแฝดชั้นเดียว ต้องที่  โครงการบ้านแฝดชั้นเดียวบางละมุง กรูฟวี่ไลท์ บางละมุง เป็นรูปแบบโครงการที่มี Lifestyle การอยู่อาศัยตามแบบฉบับคนรุ่นใหม่ ที่รักความสงบ แวดล้อมไปด้วยสีเขียว เปรียบเสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมด้วยสวนสาธารณะขนาด 247 ตารางวา ที่จะทำให้การพักอาศัยกับครอบครัวนั้นสนุกและอบอุ่นมากยิ่งขึ้น เมื่อมีบ้านแล้ว แสงแดดที่กระทบกับตัวบ้านเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรที่เราอาจจะไม่สามารถเลือกมมุหรือทิศทางได้ แต่เราสามาระเลือกไม้เลื้อยมาช่วยป้องกันและบังแสงแดดให้บ้านเรานั้นเย็นขึ้นได้ จะมีไม้เลื้อยชนิดไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย ชมนาด ไม้เลี้อยใบเขียวสดที่ออกดอกเป็นช่อสีขาวอมเขียว ช่อละประมาณ 10-15 ดอก